SILA Urban Living
Tiếng Việt

PHÒNG HỌP

Đối với khách đi công tác cần một không gian phù hợp và hiệu quả, phòng họp tại SILA là lựa chọn hoàn hảo cho các cuộc họp, hội thảo. Với không gian tối đa dành cho 10 người, kèm theo các điểm truy cập HDMI và máy chiếu, đây là một sự thay thế không thể tốt hơn cho văn phòng.

Photogallery